Tisztelt Civil Szervezet!

Örömmel értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a Falusi Civil Alapról szóló tájékoztató, illetve a kiírás a BGA Zrt. honlapján.
A Falusi Civil Alap pályázatairól hamarosan tájékoztató fórumokat tartunk, amelyről a későbbiekben fogjuk tájékoztatni Önöket.
Mindemellett néhány hasznos Információt is megosztunk Önökkel.

PÁLYÁZAT

Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezeket a településeket.

A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása, a Falusi Civil Alap. A rendelkezésre álló forrás összege 5.000.000.000,- Ft.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke:
FCA-KP–1–2020/1: Ingatlanberuházási, felújítási támogatás: 6.000.000 Ft,
FCA-KP-1-2020/2: Gépjárműbeszerzési támogatás: 4.000.000 Ft
FCA-KP-1-2020/3: Eszközbeszerzési támogatás: 2.000.000 Ft
FCA-KP-1-2020/4: Programszervezési támogatás: 2.000.000 Ft  

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A támogatott tevékenység időtartama: 2020. január 1. – 2021. december 31.

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha
  • a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette,
  • rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és
  • székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.
A pályázatok benyújtására 2020. július 1. – 2020. augusztus 7. 12:00 között van lehetőség
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani.


Bővebb információ:  
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben/  


PROGRAM

Online esemény ifjúságügyel foglalkozó civil szervezetek számára

Ezúton szeretnénk az alábbi online eseményt a figyelmükbe ajánlani, amelynek során a Nemzeti Ifjúsági Tanács működése, valamint a szervezethez való csatlakozási lehetőségek kerülnek bemutatásra.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetközi tudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók felé. Missziónknak tekinti az ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének felkeltését. A szervezet feladata a fiatalok és a tagszervezetek képviselete, az ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd megteremtése, az ifjúsággal kapcsolatos ügyek közérthetővé és elérhetővé tétele, az ifjúsági szektor fejlesztése, a döntéshozókkal történő folyamatos párbeszéd megteremtése, a horizontális ifjúságpolitikai célok megvalósulásának elősegítése, illetve a tagszervezetek segítségével a fiatalok elérése, problémáinak feltárása és közvetítése a döntéshozók felé. A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett európai és világszinten is képviseli a magyar fiatalokat, illetve annak álláspontját.


Időpont: 2020. június 11. (csütörtök) 11:30
Az online esemény az alábbi google meets linken keresztül lesz elérhető:

meet.google.com/qrh-ixyi-thz


A program során megismerhetik a NIT legfontosabb projektjeit és programjait, valamint a tagszervezeteik számára elérhető képzéseiket és szolgáltatásaikat.
Hegedüs Zoltán
elnök | president
Nemzeti Ifjúsági Tanács | National Youth Council of Hungary

HÍREK
Tájékoztatás a kettős könyvvitelt vezető szervezetek egyszerűsített éves beszámolójával kapcsolatban

Az elmúlt napokban az OBH Országos Nyilvántartási Irodájára több kérdés is érkezett a PK nyomtatványok kiegészítő mellékletével kapcsolatban.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése, valamint 59. §-a alapján a 2019. évben induló üzleti évtől a civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a PK-542 (Beszámoló kettős könyvvitel 2019. év) nyomtatványba beépített mérleg és az eredménykimutatás mellett – a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) vonatkozó előírásai figyelembevételével – a Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is kell, hogy tartalmazza.
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szervezet által elkészített kiegészítő mellékletet pdf-formátumban tudják a nyomtatványhoz csatolni.
Az Ectv. 29.§ (4) bekezdése szerinti támogatási programmal kapcsolatos adatok a PK-nyomtatványban beépített ún. „Kiegészítő melléklet” lapokon vagy a csatolt Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletben is bemutathatók.
 
Amennyiben a beszámoló nyomtatványokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve probléma merülne fel, kérjük, hogy azt a civilinfo@obh.birosag.hu email címre szíveskedjenek jelezni.
(Forrás:  https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztatas-kettos-konyvvitelt-vezeto-szervezetek-egyszerusitett-eves)


AJÁNLÁS
Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!
 
Örömmel értesültünk, hogy a napokban kiírásra kerül(t) a Falusi Civil Alap, melynek keretében az 5000 főnél kisebb lélekszámú településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alapon túlmutatóan, infrastruktúra fejlesztésre és programszervezésre is nyitott kerettel.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak az állam által biztosított forrásokra kell építenünk civil szervezeteink működését, hanem meg kell próbálni egyéb forrásokat is teremteni. Ehhez kíván a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány némi segítséget nyújtani, mely segítő kezet elfogadva képesek lehetünk egy önellátó civil szervezeti hálót építeni.
Miben áll a segítségünk? Egy javaslat az Önök által elkészítendő pályázathoz, illetve egy későbbi, programlehetőségen való részvételre buzdítás.
A javaslatunk a következő: infrastruktúra beruházásként ingatlan és jármű mellett olyan eszköz beszerzésére is van mód, mellyel elősegíthetjük szervezetünk bevételeinek növelését. 2018. óta dolgozunk azon, hogy ne csak elméleti, hanem gyakorlati alapra emeljük ezirányú gondolatainkat. A lehetőség mindenkinek adott, hiszen az 5000 főnél kisebb települések jellemzően kertes házakból illetve tanyákból állnak, így zöldség és gyümölcs termesztésére/termelésére van mód, illetve folyik ezeken a helyszíneken. A kiskertekben sok esetben a gyümölcsöt a fáról a madarak eszik le (vagy lehullik, és jobb esetben pálinka készül belőle), ehelyett kívánunk hozzáadott értéket létrehozni. A gyümölcsöt leszedve, azt akár az alapítvány, egyesület tagjai közösen előkészítik, kimagozzák, meghámozzák szükség szerint, és egy házi befőzőberendezés segítségével lekvárt, befőttet, gyümölcslevet tudnak belőle készíteni, idő- és helyigényes dunsztolási fázis nélkül. Ehhez a piacon megtalálható az a fajta készülék, mely teljeskörűen képes az eljárást elvégezni ( többféle készülék is van, nem mindegyik alkalmas a széleskörű műveletekre, mert pl. nem kapható hozzá olyan betét, ami a lekvárkészítéshez elengedhetetlen). Ezeket az elkészült termékeket a helyi piacon értékesíthetjük a szervezet nevében, a megfelelő jogszabályi keretek betartásával, így egy közös program lezárásaként még bevételt is szerezhetünk szervezetünknek. Ugyanígy megoldás lehet, hogy a beszerzett berendezést egy-egy család vagy családi vállalkozó a szervezettől szerződéses keretek közt meghatározott időre használatra kölcsönveszi.     
Második segítségünk pedig azon érdeklődőknek szól, akiket érdekel a befőzőkészülékek működése, illetve egy érdekes interaktív képzésen kívánnak részt venni. Országos szinten 38 helyszínen és időpontban rendezünk a házi befőzéssel kapcsolatos képzést. Ezen bemutatjuk a készülékek működését, kóstolhatnak a készülékkel készült ételekből, illetve korszerű étkeket is bemutatunk, melyek akár a gyermekétkeztetésbe is könnyedén bevihetők, mindamellett, hogy egészségesebb, és a mai kor igényeinek megfelelő (liszt- és cukorérzékenyek számára is adható) termékeket ismerhetnek meg.
Egy-egy ilyen készülék elenyésző összeg a szervezet számára megpályázható összeghez képest, azonban nagy segítséget képes nyújtani, ezért javasoljuk, hogy használják fantáziájukat és pályázatukba foglalják bele ötletünket is, mely a szervezet fenntarthatóságát növeli.
 
Barátsággal:
dr Csizmadia László
CÖKA elnök

 
Tisztelettel:
Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum
civilbacs@gmail.com
78/415-165
76/777-517
www.recic.hu
www.facebook.com/civilbacs

Szólj hozzá!