Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület  XI. ÉVFOLYAM 4.szám 2023.március 10.     

XI. ÉVFOLYAM 4.szám 2023.március 10.                             FŐNIX KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

        CKSZ-KP-1-2023/1-000001                                                           6200 KISKŐRÖS KLAPKA GY. U. 79.

                                                                                                E-MAIL: civilbacs@gmail.com   TEL: 78/415-165

Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámolóinak benyújtásával kapcsolatos változásokról

Tisztelt Civil Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a NEA 2022. évi egyszerűsített pályázatainak elszámolási felülete megnyílt a BGA Zrt. oldalán.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámolóinak benyújtásával kapcsolatos változásokról ( egyszerűsített elszámolásról) az alábbi linkén tájékozódhatnak:

Változások
Útmutató

FELHÍVÁS

KITÜNTETŐ DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁRA

Rideg László a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke felhívást tett közzé a  vármegyében székhellyel rendelkező civil szervezetek részére, melyben a szervezetek javaslatot tehetnek a  ” Bács-Kiskun Vármegyéért Díjra „, valamint 15 ” Szakmai Kitüntető Díjra”.

 

A kitüntetési javaslatok  természetes személy esetén, illetve jogi személy esetén külön-külön  adatlapon nyújthatók be

2023. május 5-ig, kizárólag postai úton 

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, Rideg László elnök ( 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)

A javaslattételre jogosult civil szervezet a 4/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet értelmében évente díjanként csak egy természetes személyre vagy jogi személyre rehet javaslatot.

az űrlapok itt érhetők el

Személyi jövedelem adó

 

1+1%-os rendelkezés 2023-ban

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2023. május 22-éig, az szja-bevallástól függetlenül is.

 

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek[1] vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program. 

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbben 

– elektronikusan nyújtható be az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy 

– az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy

– külön, a 22EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

 

A 2023. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 22. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

 

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januárjától a rendelkező a NAV honlapján azt is megtekintheti, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből. Ha elektronikus tárhelye is van, a NAV elektronikusan is tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.

Olvasd tovább

KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKA

A 2022. év közművelődési tevékenységéről szóló adatszolgáltatás

határideje: 2023. március 10.

A közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó költségvetési szervek, társadalmi és civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozások, a 388/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet alapján a kötelező adatszolgáltatásnak a https://kultstat.oszk.hu oldalon tehetnek eleget az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1438-as számú jelentésének elektronikus kitöltésével. A KultStat felületre bejelentkezni továbbra is a korábban regisztrált e-mail címmel és jelszóval lehetséges.

 

Adatlap kitöltéséhez Útmutató is rendelkezésre áll a KultStat felületén. A felület használatát a Felhasználói kézikönyv segíti.

 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdés/kérés esetén a KultStat felületen megtalálható elérhetőségeken keressék bizalommal a megyei statisztikai feldolgozó központok munkatársait.

 

Adatszolgáltatás

 

 

 

HOGY ÉPÍTSÜK HATÉKONYAN A KÖZÖSSÉGÜNKET ?

MEGHÍVÓ A KECSKEMÉTI CIVIL FÓRUMRA

Az erőforrások megteremtése a mindennapi munkához a civil szervezeteknél nem könnyű.

Az Otthon Segítünk Alapítvány és a HAT Alapítvány szakembereinek célja, hogy együttműködéseken keresztül támogassa a szervezeteket és egymást.

 

Folytatva a megkezdett munkát, szeretettel várjuk a civil szervezeteket 

2023.03.21-én  10.00.-12.00 óra között.

A program célja, hogy a résztvevő szervezetek:

közös önkéntes stratégiát dolgozzanak ki;
közös önkéntes toborzó kampányt tervezzenek;
ingyenes önkéntes felkészítést készítsenek elő!

 

A program ingyenes, kérjük előzetesen szíveskedjenek regisztárálni, hogy a létszám függvényében a  megfelelő helyszínt biztosítani tudjuk.

Regisztráció: https://bit.ly/kecskemetcivil

 

A pontos információkat az esemény előtti napokban a regisztrációban megadott címre   az Otthon Segítünk Alapítvány és a HAT Alapítvány szakemberei megkülik.

 

A fórum témája lesz  az alternatív adományszervezési és forrásteremtési eszközök is.

 

 

Regisztráció

 

 

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 

 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy a Civil Információs Portál

(civil.info.hu) folyamatosan frissített tartalommal tájékoztatást nyújt a civil szervezetek részére az őket érintő aktuális pályázatokról.

Pályázatkereső

2023 április elején indul a 13. tavaszi pályázati forduló 

Tudja, hogyan tehetné jobbá saját környezetét?

Vegyen részt az „Ön választ, mi segítünk” programban, melynek keretében a Tesco 180 kezdeményezés támogatására összesen 42 000 000 forintot adományoz, ezzel támogatva a helyi közösségek számára fontos projekteket.

A független szakértők szakmai szempontok (kidolgozottság, innovativitás, kreativitás és fenntarthatóság) alapján körzetenként három pályázót jutalmjaznak. Első helyzett 400.000 Ft, második helyezett 200.000 Ft, harmadik helyezett 100.000 Ft díjazásban részesül.

 

A részletekről  2023. ápriis első hetében tájékozódhat a https://tesco.hu/kozosseg/ weboldalon.

 

Magyarország Kormánya és az Európai Unió társfinanszírozása keretében meghirdetett

 

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1 

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

pályázat

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

.Támogatás célja: Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg.

Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkorm-i többségi tulajdonú gazd. társaságok, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, konzorciumban: térségi fejlesztési tanács,EGTC.

Támogatási feltételek: Kizárólag olyan projektek kerülhetnek támogatásra, melyek: – reális üzleti terven alapulnak és hosszú távon fenntarthatóak; – a célcsoport igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra; – hozzájárulnak az egy turistára eső költés növekedéséhez; – hozzájárulnak a látogatószám növekedéséhez.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatás minimum és maximum öszege: 30 000 000 Ft – 3 800 000 000 Ft

Támogatható projektek száma: 40 – 40

Aktuális szakasz beadás kezdete:  2023.03.01. 00:00:00

Aktuális szakasz beadási határidő:  2023.04.28. 23:59:59

 

A pályázati adatok, valamint a pályázati kitöltő a csatolt gomb alatt olvasható

Olvasd tovább

 

 

Közös értékeink program pályázat

Pályázat felhívás olyan magyarországi civil szervezetek számára, amelyek az alapvető uniós jogok és értékek megvédéséért és előmozdításáért tevékenykednek.

 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁTFOGÓ CÉLJAI ÉS VÁRT EREDMÉNYEI:


A Közös Értékeink Program általános célja, hogy civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, valamint az EU Alapjogi Kartájának1 végrehajtását a tagországokban.

 

A pályázatok beadási határideje: 2023. március 20. délután 2 (14.00) óra

Pályázat weboldala: https://kozosertekeink.hu/palyazati-felhivas

Olvasd tovább

 

 

Pályázat közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek támogatására

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására.

 

Az Alapítvány olyan projekteket támogat, amelyek:

–  hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,

–  segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,

–  emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

 

A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámoló-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges. A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződés köt.

 

Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege: 

minimum 100 000,- Ft, maximum 10 000 000,- Ft (pályázatonként)

 

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

I. negyedév: január 01. – március 15.
II. negyedév: április 01. – június 15.
III. negyedév: július 01. – szeptember 15.
IV. negyedév: október 01. – december 15.

 

Olvasd tovább

CIVIL SZERVEZETI KÖNYVELÉS

 

A civil szervezetek többszöri érdeklődése alapján tájkoztatjuk Önöket, hogy szervezetük könyvelésének végzésére  szolgáltatását felajánlotta

 

Adószektor Bt.  Varga Béla

6000 Kecskemét, Halasi út 29. ( Agroker udvarban) 

telefon: +36 20 559 1448

email: adoszektor@gmail.com

Érdeklődni lehet : hétfőtől péntekig 08:00-17:00 óráig 

Személyes felkereséshez időpont egyeztetés szükséges..

 

 

 

38. KECSKEMÉTI TAVASZI FESZTIVÁL

2023.március 10 – március 25.

A fesztivál programjairól és helyszíneiről tájékozódhatnak a 

https://hirosagora.hu/38-kecskemeti-tavaszi-fesztival/2023-03-10

oldalon

Programok

 

 

 

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei

KISKŐRÖSI IRODA:

6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com

Nyitvatartás: hétfőtől – csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig

KECSKEMÉTI IRODA:

6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: civil.kecskemet@gmail.com

Nyitvatartás: hétfőtől – csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig

Leiratkozás – unsubscribe

Szólj hozzá!