2023. május 20-án 16.00 óra: online közgyűlés meghívó

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tájékoztatom, hogy a Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület következő közgyűlését

2023. május 20-án 16:00 órai kezdettel

online formában, a GOOGLE MEET alkalmazáson keresztül

tartja

melyre, ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontja:

  1. Éves beszámoló ismertetése, elfogadása

  2. Éves közhasznúsági jelentés elfogadása

  3. Éves költségvetés elfogadása

  4. Tisztségviselők megbízatásának meghosszabbítása

  5. Döntés tagfelvételek illetve egyesületi tagsági jogviszony megszüntetése ügyében

  6. Döntés 2023. évi tagdíj mértékéről

  7. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a változatlan napirenddel a megismételt közgyűlés kezdete: 2023. május 27. 16 óra, Helye: GOOGLE MEET, formája: ONLINE

Felhívjuk az Egyesület tagjait, hogy az alapszabályzat értelmében ugyanazon a napon, későbbi időpontban megtartott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes akkor, ha a tagot az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban erre egyértelműen figyelmeztetik, illetve a meghívóban közlik vele.

Bácsalmás, 2023. május 01-n

Merkler Bianka sk.

SZLHKE elnök

2022. évi NEA elszámolások

Kedves Civil Szervezeti képviselő!

2023. április 30. napjáig esedékes a 2022. évi NEA elszámolások benyújtása. Ezek szabályszerű benyújtása érdekében Civil Központunk online előadásokat tart a következő időpontokban:

 

Április 19., szerda · 14:30 – 15:30

A Google Meet csatlakozási adatai

Videohívás linkje: https://meet.google.com/snx-bami-uok

 

 

Április 24., hétfő · 08:30 – 09:30

A Google Meet csatlakozási adatai

Videohívás linkje: https://meet.google.com/gue-acww-uds

 

Várjuk tisztelettel az előadások egyikén.

 

Tisztelettel:

Bács-Kiskun vármegyei Civil Központ munkatársai

Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület  XI. ÉVFOLYAM 4.szám 2023.március 10.     

XI. ÉVFOLYAM 4.szám 2023.március 10.                             FŐNIX KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

        CKSZ-KP-1-2023/1-000001                                                           6200 KISKŐRÖS KLAPKA GY. U. 79.

                                                                                                E-MAIL: civilbacs@gmail.com   TEL: 78/415-165

Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámolóinak benyújtásával kapcsolatos változásokról

Tisztelt Civil Szervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a NEA 2022. évi egyszerűsített pályázatainak elszámolási felülete megnyílt a BGA Zrt. oldalán.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámolóinak benyújtásával kapcsolatos változásokról ( egyszerűsített elszámolásról) az alábbi linkén tájékozódhatnak:

Változások
Útmutató

FELHÍVÁS

KITÜNTETŐ DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁRA

Rideg László a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke felhívást tett közzé a  vármegyében székhellyel rendelkező civil szervezetek részére, melyben a szervezetek javaslatot tehetnek a  ” Bács-Kiskun Vármegyéért Díjra „, valamint 15 ” Szakmai Kitüntető Díjra”.

 

A kitüntetési javaslatok  természetes személy esetén, illetve jogi személy esetén külön-külön  adatlapon nyújthatók be

2023. május 5-ig, kizárólag postai úton 

a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, Rideg László elnök ( 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)

A javaslattételre jogosult civil szervezet a 4/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet értelmében évente díjanként csak egy természetes személyre vagy jogi személyre rehet javaslatot.

az űrlapok itt érhetők el

Személyi jövedelem adó

 

1+1%-os rendelkezés 2023-ban

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2023. május 22-éig, az szja-bevallástól függetlenül is.

 

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek[1] vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program. 

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbben 

– elektronikusan nyújtható be az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy 

– az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy

– külön, a 22EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

 

A 2023. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 22. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

 

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januárjától a rendelkező a NAV honlapján azt is megtekintheti, hogy az idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott összegből. Ha elektronikus tárhelye is van, a NAV elektronikusan is tájékoztatja a felajánlott összeg kiutalásáról.

Olvasd tovább

KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZTIKA

A 2022. év közművelődési tevékenységéről szóló adatszolgáltatás

határideje: 2023. március 10.

A közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó költségvetési szervek, társadalmi és civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok, vállalkozások, egyéni vállalkozások, a 388/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet alapján a kötelező adatszolgáltatásnak a https://kultstat.oszk.hu oldalon tehetnek eleget az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1438-as számú jelentésének elektronikus kitöltésével. A KultStat felületre bejelentkezni továbbra is a korábban regisztrált e-mail címmel és jelszóval lehetséges.

 

Adatlap kitöltéséhez Útmutató is rendelkezésre áll a KultStat felületén. A felület használatát a Felhasználói kézikönyv segíti.

 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdés/kérés esetén a KultStat felületen megtalálható elérhetőségeken keressék bizalommal a megyei statisztikai feldolgozó központok munkatársait.

 

Adatszolgáltatás

 

 

 

HOGY ÉPÍTSÜK HATÉKONYAN A KÖZÖSSÉGÜNKET ?

MEGHÍVÓ A KECSKEMÉTI CIVIL FÓRUMRA

Az erőforrások megteremtése a mindennapi munkához a civil szervezeteknél nem könnyű.

Az Otthon Segítünk Alapítvány és a HAT Alapítvány szakembereinek célja, hogy együttműködéseken keresztül támogassa a szervezeteket és egymást.

 

Folytatva a megkezdett munkát, szeretettel várjuk a civil szervezeteket 

2023.03.21-én  10.00.-12.00 óra között.

A program célja, hogy a résztvevő szervezetek:

közös önkéntes stratégiát dolgozzanak ki;
közös önkéntes toborzó kampányt tervezzenek;
ingyenes önkéntes felkészítést készítsenek elő!

 

A program ingyenes, kérjük előzetesen szíveskedjenek regisztárálni, hogy a létszám függvényében a  megfelelő helyszínt biztosítani tudjuk.

Regisztráció: https://bit.ly/kecskemetcivil

 

A pontos információkat az esemény előtti napokban a regisztrációban megadott címre   az Otthon Segítünk Alapítvány és a HAT Alapítvány szakemberei megkülik.

 

A fórum témája lesz  az alternatív adományszervezési és forrásteremtési eszközök is.

 

 

Regisztráció

 

 

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 

 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy a Civil Információs Portál

(civil.info.hu) folyamatosan frissített tartalommal tájékoztatást nyújt a civil szervezetek részére az őket érintő aktuális pályázatokról.

Pályázatkereső

2023 április elején indul a 13. tavaszi pályázati forduló 

Tudja, hogyan tehetné jobbá saját környezetét?

Vegyen részt az „Ön választ, mi segítünk” programban, melynek keretében a Tesco 180 kezdeményezés támogatására összesen 42 000 000 forintot adományoz, ezzel támogatva a helyi közösségek számára fontos projekteket.

A független szakértők szakmai szempontok (kidolgozottság, innovativitás, kreativitás és fenntarthatóság) alapján körzetenként három pályázót jutalmjaznak. Első helyzett 400.000 Ft, második helyezett 200.000 Ft, harmadik helyezett 100.000 Ft díjazásban részesül.

 

A részletekről  2023. ápriis első hetében tájékozódhat a https://tesco.hu/kozosseg/ weboldalon.

 

Magyarország Kormánya és az Európai Unió társfinanszírozása keretében meghirdetett

 

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1 

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

pályázat

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

.Támogatás célja: Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg.

Kedvezményezettek köre: Helyi önkormányzatok, önkorm-i többségi tulajdonú gazd. társaságok, egyházi jogi személyek, civil szervezetek, konzorciumban: térségi fejlesztési tanács,EGTC.

Támogatási feltételek: Kizárólag olyan projektek kerülhetnek támogatásra, melyek: – reális üzleti terven alapulnak és hosszú távon fenntarthatóak; – a célcsoport igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra; – hozzájárulnak az egy turistára eső költés növekedéséhez; – hozzájárulnak a látogatószám növekedéséhez.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatás minimum és maximum öszege: 30 000 000 Ft – 3 800 000 000 Ft

Támogatható projektek száma: 40 – 40

Aktuális szakasz beadás kezdete:  2023.03.01. 00:00:00

Aktuális szakasz beadási határidő:  2023.04.28. 23:59:59

 

A pályázati adatok, valamint a pályázati kitöltő a csatolt gomb alatt olvasható

Olvasd tovább

 

 

Közös értékeink program pályázat

Pályázat felhívás olyan magyarországi civil szervezetek számára, amelyek az alapvető uniós jogok és értékek megvédéséért és előmozdításáért tevékenykednek.

 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁTFOGÓ CÉLJAI ÉS VÁRT EREDMÉNYEI:


A Közös Értékeink Program általános célja, hogy civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, valamint az EU Alapjogi Kartájának1 végrehajtását a tagországokban.

 

A pályázatok beadási határideje: 2023. március 20. délután 2 (14.00) óra

Pályázat weboldala: https://kozosertekeink.hu/palyazati-felhivas

Olvasd tovább

 

 

Pályázat közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek támogatására

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására.

 

Az Alapítvány olyan projekteket támogat, amelyek:

–  hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,

–  segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,

–  emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

 

A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámoló-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges. A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződés köt.

 

Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege: 

minimum 100 000,- Ft, maximum 10 000 000,- Ft (pályázatonként)

 

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

I. negyedév: január 01. – március 15.
II. negyedév: április 01. – június 15.
III. negyedév: július 01. – szeptember 15.
IV. negyedév: október 01. – december 15.

 

Olvasd tovább

CIVIL SZERVEZETI KÖNYVELÉS

 

A civil szervezetek többszöri érdeklődése alapján tájkoztatjuk Önöket, hogy szervezetük könyvelésének végzésére  szolgáltatását felajánlotta

 

Adószektor Bt.  Varga Béla

6000 Kecskemét, Halasi út 29. ( Agroker udvarban) 

telefon: +36 20 559 1448

email: adoszektor@gmail.com

Érdeklődni lehet : hétfőtől péntekig 08:00-17:00 óráig 

Személyes felkereséshez időpont egyeztetés szükséges..

 

 

 

38. KECSKEMÉTI TAVASZI FESZTIVÁL

2023.március 10 – március 25.

A fesztivál programjairól és helyszíneiről tájékozódhatnak a 

https://hirosagora.hu/38-kecskemeti-tavaszi-fesztival/2023-03-10

oldalon

Programok

 

 

 

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei

KISKŐRÖSI IRODA:

6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com

Nyitvatartás: hétfőtől – csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig

KECSKEMÉTI IRODA:

6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: civil.kecskemet@gmail.com

Nyitvatartás: hétfőtől – csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig

Leiratkozás – unsubscribe